HEMELVAARTSDAG

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven:

  • Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.  (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hfd. 24, versen 13 - 35)
  • Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, versen 19 - 31)

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.

De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.

Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leerlingen destijds, en daarmee ook ons, een Trooster en Helper gegeven. De Heilige Geest, uitgegaan van de Vader en de Zoon, wordt met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, gegeven aan hen die in God geloven en Jezus willen volgen.

Kijk ook eens in de Catechismus van de Katholieke Kerk, wat daar in de nummers 659 - 664 geschreven staat over de Hemelvaart.Almachtige eeuwige God,
Gij laat ons hier op aarde omgaan
met het goddelijke.

Wij bidden U:
Laat het verlangen van ons hart
uitgaan naar de hemel,
waar onze mensheid
reeds met U verenigd is.

Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God,
door alle eeuwen der eeuwen.

Amen

 

In vele kerken wordt vandaag gepreekt, waarbij verdere uitleg gegeven wordt van het Hoogfeest van vandaag. Een greep uit de preken, gehouden in de: 

Parochie Heilig Hart van Jezus, Eindhoven (Pastoor E.C. Seidel)

Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk (Pastoor M.P.J. Hagen)

Diverse andere links:

Een overzicht van Prekensites

Meer weten over heiligen

In deze serie met uitleg van christelijke feesten en gebruiken zijn o.a. ook verschenen:

Zie een lijst met meer sites van de Stichting.

Ook interessant zijn de RK Documenten, waar over tal van onderwerpen wel iets in 
te vinden is voor verdere toelichting of uitleg:


Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:
Stichting InterKerk,  
 de 'Kerkprovider'

Laatste wijziging: 2011-05-16 22:51